top of page

Mitä kliininen hypnoterapia on?

Kliininen hypnoterapia on terapiamuoto, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta muuttamaan tapoja ja uskomuksia, luomaan uutta perspektiiviä asioihin ja näin käyttäytymiseen. Kliininen hypnoterapia hyödyntää monipuolisesti hypnoosia yhtenä työkaluna, mutta myös muiden terapiasuuntausten ongelmaratkaisuun tarkoitettuja tekniikoita mm. kognitiivisen terapian ja gestalt-terapian puolelta. Hypnoterapia on ratkaisukeskeistä ja lyhytkestoista terapiaa. On hyvä kuitenkin muistaa, ettei hypnoterapia korvaa perinteistä lääketiedettä.

Mitä hypnoterapiasessiossa tapahtuu?

Ensimmäisessä tapaamisessa keskitymme avaamaan teemaa, jonka vuoksi olet tullut. Tavoitteenani on ymmärtää, miten sinä koet ongelman ja sen vaikutukset sekä nähdä mihin kaikkeen aihe vaikuttaa elämässäsi juuri nyt. Sessio alkaa keskustelulla, jossa kerätään yksityiskohtaista tietoa tilanteesta sekä ajatuksista, mitä haluaa sessioiden avulla saavuttaa. Kun kokonaiskuva ja selkeät tavoitteet terapialle ovat molemmille selvät, päätetään terapian kulku ja kesto.

Sessiot sisältävät teeman käsittelyn eri terapiatekniikoita hyödyntäen, annettujen kotitehtävien läpikäynnin sekä uusien ajatusmallien vahvistamisen hypnoositekniikoiden avulla.  

Käytän sessioissa lähestymistapanani kognitiivis-behavioraalista hypnoterapiaa. Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) ja hypnoterapia yhdessä käytettynä on tieteellisesti todettu erittäin tehokkaaksi yhdistelmäksi psyykkisten haasteiden parissa työskentelyyn. Yhdessä käytettynä tekniikat ovat tuottaneet nopeammin tavoitteisiin pääsyn sekä aikaan saaneet pysyvämpiä lopputuloksia. Tutkimustuloksista voit lukea mm. tästä, viimeisimmästä tästä.

Lähestymistapani fokus on:

  • Tulevaisuuteen keskittyminen. Pääpaino kohdistuu nykyhetken ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden ymmärtämiseen ja näiden muokkaamiseen ja vähemmän menneisyyden tapahtumien läpikäymiseen (ellei selkeä syy löydy historiasta). Omia vakiintuneita ajatusmalleja ja uskomuksia on usein vaikea tunnistaa itsessä. Yhdessä voimme kuitenkin sen tehdä, poistaa haitalliset ajatusmallit ja uskomukset ja korvata ne elämääsi eteenpäin vievillä positiivisilla versioilla. Muutos tulee heti näkymään myös monella muulla elämäsi osa-alueella.  

 

  • Sovellettavien työkalujen opettaminen. Pidän huolen siitä, että tavoitteisiin päästään mahdollisimman nopeasti ja teemaa on mahdollista työstää eteenpäin myös tapaamisten väleissä tarjoamalla mm. tehtäviä ja äänitteitä. Varmistan lisäksi sen, että asiakkaalla on lopussa tarvittavat taidot, itsetuntemus ja työkalut rakentaa elämää itsenäisesti tulevaisuudessa.

Kenelle hypnoterapia sopii?
 

Lähes kaikille. Hypnoterapia ei kuitenkaan sovi käytettäväksi jos sinulla on: psykoottinen sairaus tai prodromaalioireita, skitsofrenia, kliininen masennus, haet apua kivun hallintaan ilman lääketieteellistä konsultaatiota, olet päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai olet saanut E.C.T-hoitoa. Koska hypnoterapeutti ei tee diagnoosia, on suositeltavaa keskustella sairauteen viittaavissa oireissa oman lääkärin kanssa ennen hypnoterapian aloitusta.

Montako terapiakäyntiä tarvitaan?

Terapiasessioiden määrä riippuu työstettävästä aiheesta, sen laajuudesta sekä halutusta lopputuloksesta. Annan arvion määrästä ensimmäisellä tapaamisella kun olen saanut kokonaiskäsityksen ongelmasta. Keskimäärin terapiasessioita on noin 3-8 kertaa.

Toimiiko hypnoterapia?
 

 

Kyllä! On olemassa paljon tieteellisiä  tutkimuksia, joissa on osoitettu hypnoterapian hyötyjä muun muassa stressin vähentämisessä, itsetunnon vahvistamisessa, ahdistuneisuuden hoidossa, elämäntapamuutoksissa sekä kivun hallinnassa.

bottom of page