top of page

Mitä hypnoterapiassa tapahtuu?

Ensimmäisessä tapaamisessa keskitymme avaamaan teemaa, jonka vuoksi olet tullut. Tavoitteenani on ymmärtää, miten sinä koet ongelman ja sen vaikutukset sekä nähdä mihin kaikkeen aihe vaikuttaa elämässäsi juuri nyt. Sessio alkaa keskustelulla, jossa kerätään yksityiskohtaista tietoa tilanteesta sekä ajatuksista, mitä haluaa sessioiden avulla saavuttaa. Kun kokonaiskuva ja selkeät tavoitteet terapialle ovat molemmille selvät, päätetään terapian kulku ja kesto. Minulla on sitova vaitiolovelvollisuus, joten voit kertoa asioista vapaasti ja luottamuksellisesti.


Sessiot sisältävät teeman käsittelyn eri terapiatekniikoita hyödyntäen, annettujen kotitehtävien läpikäynnin sekä uusien ajatusmallien vahvistamisen hypnoositekniikoiden avulla.

Käytän sessioissa lähestymistapanani kognitiivis-behavioraalista hypnoterapiaa. Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) ja hypnoterapia yhdessä käytettynä on tieteellisesti todettu erittäin tehokkaaksi yhdistelmäksi psyykkisten haasteiden parissa työskentelyyn. Yhdessä käytettynä tekniikat ovat tuottaneet nopeammin tavoitteisiin pääsyn sekä aikaan saaneet pysyvämpiä lopputuloksia. Tutkimustuloksista voit lukea mm. tästä, ja tästä.


Mitä hypnoosi on? 


Hypnoosi ymmärretään muuntuneen tajunnan tilana, syvärentoutuneisuuden tilana, jonka aikana ihmisen fokus on kääntynyt voimakkaasti sisäänpäin omaan sisäiseen maailmaan ja vähemmän ulkoiseen maailmaan. Vaikka keskittyminen hypnoosissa painottuu merkittävästi sisäiseen oman mielen maailman, on ihminen koko ajan tietoinen ympäröivästä maailmasta. 


Hypnoosi on täysin luonnollinen tila, jossa me kaikki ihmiset käymme monta kertaa päivän aikana, ihan itsestään. Uskotaan, että hypnoositilassa ihminen on suorassa yhteydessä omaan alitajuntaan. Tässä tilassa ihminen kykenee palauttamaan takaisin tietoiseen mieleensä alitajunnassa olevia tiedostamattomia asioita sekä halutessaan muokkaamaan niitä paremmin palveleviksi. 


Tärkein asia, joka hypnoosista on hyvä tietää on se, että kaikki hypnoosi on itsehypnoosia! Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen tekee hypnoositilan itselleen, kukaan ei voi hypnotisoida toista. Se ei vain ole mitenkään mahdollista. Esimerkiksi hypnoterapeutti voi ohjata asiakasta hypnoottiseen tilaan, mutta asiakas on aina se, joka todellisuudessa vie itse itsensä siihen tilaan. Tämän tiedon valossa on hyvä myös tietää, että mitään mitä ihminen ei halua sanoa tai tehdä hypnoositilassa ei kukaan voi sitä ohittaa. Kaikki valta on ihmisellä itsellä.


Lue lisää hypnoosista täältä: Puhutaan hypnoosista


Miten hypnoosi toteutetaan?


Asetut mukavasti tuoliin lepäämään. Useimmat haluavat lämpimän peiton päälleen. Suljet silmäsi ja voit sanoa itsellesi “Katsotaan mitä tapahtuu”. Tämä lause mahdollistaa sen, että se antaa mielesi ja kehosi luottavaisesti ja rennosti mennä sille rentoutuneisuuden tasolle, joka on sinulle nyt tarpeellista päästäksesi hypnoositilaan. Seuraavaksi kuuntelet ääntäni ja halutessasi toimit ohjeiden mukaisesti. Koska kaikki hypnoosi on itsehypnoosia, minä vain johdattelen sinut syvään rentoutumisen tilaan. Voit ja pystyt keskeyttämään hypnoosin milloin vain. Lopuksi johdatan sinut energisoivasti ulos hypnoositilasta. Usein asiakkaat kokevat niin syvän rentoutumisen ja vapautumisen tunteen, että ensimmäinen reaktio hypnoosin jälkeen on vilpitön naurahdus. On hyvä tiedostaa, että ensimmäisellä kerralla rentoutuminen voi olla hankalaa ja hypnoosi syveneekin hoitokertojen myötä. Lopuksi käymme kokemustasi läpi ja tarvittaessa varaamme seuraavan ajan.
Terapialähestymistapani keskiössä on:


  • Tulevaisuuteen keskittyminen. Pääpaino kohdistuu nykyhetken ajatusten, käyttäytymisen ja tunteiden ymmärtämiseen ja näiden muokkaamiseen ja vähemmän menneisyyden tapahtumien läpikäymiseen (ellei selkeä syy löydy historiasta). Omia vakiintuneita ajatusmalleja ja uskomuksia on usein vaikea tunnistaa itsessä. Yhdessä voimme kuitenkin sen tehdä, poistaa haitalliset ajatusmallit ja uskomukset ja korvata ne elämääsi eteenpäin vievillä positiivisilla versioilla. Muutos tulee heti näkymään myös monella muulla elämäsi osa-alueella.  

 

  • Sovellettavien työkalujen opettaminen. Pidän huolen siitä, että tavoitteisiin päästään mahdollisimman nopeasti ja teemaa on mahdollista työstää eteenpäin myös tapaamisten väleissä tarjoamalla mm. tehtäviä ja äänitteitä. Varmistan lisäksi sen, että sinulla on lopussa tarvittavat taidot, itsetuntemus ja työkalut rakentaa elämää itsenäisesti tulevaisuudessa.


Miten hypnoterapiaan tulee valmistautua?


Hypnoterapiaan ei varsinaisesti tarvitse valmistautua kunhan varmistat, että hypnoterapia soveltuu sinulle. Tilanteet, joissa hypnoterapiaa ei suositella, on listattu alla.

Hypnoterapia ei sovellu sinulle, jos sinulla on:

psykoottinen sairaus tai prodromaalioireita, skitsofrenia, kliininen masennus, haet apua kivun hallintaan ilman lääketieteellistä konsultaatiota, olet päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena tai olet saanut E.C.T-hoitoa. Koska hypnoterapeutti ei tee diagnoosia, on suositeltavaa keskustella sairauteen viittaavissa oireissa oman lääkärin kanssa ennen hypnoterapian aloitusta.

Lisäksi on hyvä huomioida:


  • Avoin mieli.

  • Kysy rohkeasti - kaikki mieltä askarruttavat kysymykset hypnoosista on tärkeää kysyä ennen hypnoosin alkua, jotta rentoutuu.

  • Lämmintä vaatetta - verenpaine laskee hypnoosin aikana, joten on hyvä varautua viileämpään olotilaan. 

  • Ettei heti hypnoterapian jälkeen olisi mitään hirveän rasittavaa tai intensiivistä toimintaa.


Jäikö kysyttävää? Kysy blogin kommenteissa tai laita minulle viestiä info@mindbalance.fi


35 views0 comments

Comentarios


bottom of page