top of page

Hypnoterapia ahdistuksen hoidossa


Ahdistus on normaali ja tärkeä tunne, joka auttaa meitä reagoimaan uhkaaviin tilanteisiin. Jokainen meistä tuntee joskus ahdistusta. Se voi toimia varoitusmerkkinä ja antaa meille signaalin hidastaa ja käsitellä tilannetta. Mutta kun ahdistus alkaa häiritä päivittäistä toimintaa ja hyvinvointia ilman konkreettista syytä, siitä voi tulla ongelma. Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä tämä normaali reaktio voi kääntyä ylösalaisin, aiheuttaen jatkuvaa tai liiallista huolta ja ahdistusta ilman selvää syytä


Miltä ahdistus tuntuu?


  • Epämääräinen jännitys

  • Tulevaisuuden erilaiset pelot

  • Hengitysvaikeudet

  • Haasteet keskittymisessä ja levottomuus

  • Nukkumisvaikeudet

  • Fyysiset oireet kuten sydämen tykytys, vapina, hikoilu ja huimaus

Ahdistus voi ilmetä jopa rintakipuna, vatsakipuna tai epämääräisenä lihasjännityksenä.

Miten ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan?


Ahdistuneisuushäiriötä hoidetaan psykoterapeuttisin menetelmin ja tarvittaessa lääkityksellä, joka helpottaa oireita. Erityisesti kognitiiviset käyttäytymisterapiat sekä erilaiset mindfulness- ja rentoutumismenetelmät ovat tehokkaita psykoterapeuttisia hoitomuotoja.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskitytään toistuvien huolien, pelkojen ja epävarmuuden tunteiden käsittelyyn. Hoito pyrkii muokkaamaan ajatuksia, tunteita ja toimintaa nykyhetkessä.


Jos koet, että sinulla on ahdistuneisuushäiriö, älä epäröi hakea apua. Ahdistuneisuushäiriö on hoidettava vaiva ja ammattiapu saa sinut voimaan paremmin. Ensisijaisia hoitopaikkoja ovat terveyskeskukset, työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto ja muut matalan kynnyksen hoitopaikat. Lisäksi Mielenterveystalo tarjoaa nettiterapiaa ahdistuneisuushäiriöön.


Hypnoterapia ahdistuksen hoidossa


Tutkimustieto puoltaa kliinisen hypnoterapian hyödyntämistä ahdistuksen hoidossa. Erään tutkimuksen mukaan nimenomaan aihdistuneisuushäiriöiden hoidossa kognitiivnen hypnoterapia on vähintään yhtä tehokasta kuin käyttäytymisterapia tai koginitiivinen käyttäytymisterapia.


Lisäksi toisessa tutkimuksessa todettiin, että potilaalla jonka ahdistuksen hoidossa hyödynnettiin hypnoosia, hoidon tulokset paranivat 79-84% verrattuna kontrollipotilaaseen, jonka hoidossa ei hyödynnetty hypnoosia. Hypnoosi vähensi ahdistusta tehokkaammin, kun se oli yhdistetty muihin psykologisiin hoitomuotoihin.


Kliininen hypnoterapia keskittyy muokkaamaan mielen alitajuisia eli tiedostamattomia ajatusmalleja, jotka aikaan saavat ihmisessä ahdistuksen tunteita. Tunnistamalla ahdistuksen taustalla olevan juurisyyn, kykenee hypnoterapia hypnoosia työkalunaan käyttäen muuttamaan ajatusmallia, joka näin poistaa ahdistuksen tunteen. On todistettu että hypnoterapia yhdessä kognitiivisen käyttäytymisterapian kanssa tuottavat tehokkaimmat tulokset ahdistuksen hoidossa.
Lopuksi


Ahdistus on siis täysin normaali tunne. Oireiden pitkittyessä ahdistus voi kuitenkin edetä ahdistuneisuushäiriöksi. Ahdistuneisuushäiriöön on useita hoitomuotoja,kuten lääkitys, kognitiiviset käyttäytymisterapiat, rentoutusharjoitukset ja myös kliininen hypnoterapia. Paras hyöty hypnoterapiasta ahdistuksen hoidossa tutkimusten mukaan on, kun se yhdistetään johonkin toiseen hoitomuotoon.


Lisätietoa:


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page